Techniky tradiční čínské medicíny - akupunktura

Akupunktura je prastará východní léčebná technika. Používá se tisíce let za účelem harmonizace lidského organismu a k napravování a posilování zdraví. 

Akupunkturní meridiány jsou dráhy, kterými proudí Qi. Každý orgán má svou dráhu, své akupunkturní body. Meridiány si můžeme představit jako pavučinu a jednotlivé body jako kapičky rosy, které jsou na ní rozesety. Každý akupunkturní bod má své pevné místo na těle a svůj specifický význam a účinek.

Akupunktura v otázkách a odpovědích

čínská medicína pod drobnohledem

Co je to akupunktura?

Akupunktura je léčebný, terapeutický nástroj tradiční čínské medicíny. Při akupunktuře se aplikují do těla jehličky, které mají za úkol ovlivňovat tok energie v daném místě, dráze nebo orgánu. Pomáhají jednak doplňovat – posilovat tělo nebo naopak upravovat stavy nedostatku či rozrušovat stagnace a bolestivé blokády. 

Co je to meridián?

Meridián je jedno z označení akupunkturní dráhy. Můžeme si jej představit jako jedno z vláken na pavučině. Na tomto vlákně pak sedí kapky rosy a to jsou akupunkturní body. Lidské tělo je pak stejně jako pavučina protkáno těmito vlákny. Každý meridián má svůj počáteční a koncový bod. Máme meridiány takzvaných řádných a mimořádných drah. Každý orgán má svou dráhu. Akupunkturní dráhy jsou ve většině případů párové. To znamená, že například dráha plic vede na levé i pravé ruce. 

Na co pomáhá akupunktura ?

 Akupunkturu můžeme použít jak pro chronické stavy, tak jako prevenci a způsob péče o dlouhodobé zdraví. Prakticky můžeme doporučit akupunkturu pro bolestivé stavy – například migrény, problémy pohybového aparátu, menstruační bolesti. Také pro stavy vyčerpání – únavy fyzické i psychické. Problémy s trávením nebo plodností. Obecně řečeno akupunktura pomáhá harmonizovat tělo a jeho orgány a napomáhá navracet se ke zdraví.

Aplikace akupunkturních jehliček se dá využít jako metoda, která tělo vyživuje – u stavů nedostatku nebo drenuje – u stavů nadbytku. 

Akupunktura umí řešit jak problémy fyzického těla, tak psychiku.

Jak dlouho trvá akupunktura ?

Délka trvání akupunktury závisí na konkrétním provedení, resp. na tom, jaký cíl terapií sledujeme. Obvykle se jehličky provádějí buď jednostranně nebo oboustranně a doba trvání jednoho ošetření je zhruba 20 min. Existují také akupunkturní techniky, které jsou výrazně kratší nebo naopak delší. Vždy závisí na konkrétním posouzení stavu a situace konkrétního člověka.

Je akupunktura nebezpečná?

Akupunktura sama o sobě nezbezpečná není. Je ale důležité, aby akupunkturu prováděl člověk dostatečně erudovaný. Každý akupunkturní bod má svou přesnou lokalizaci, která je dána anatomickou strukturou těla. Důležitá je správná lokalizace bodu. U bodů jsou také známé kontraindikace. Například v těhotenství je napichování určitých bodů nežádoucí. To vše je empiricky známo. 

Používají se akupunkturní jehly opakovaně?

Ne, v našich podmínkách se používají akupunkturní jehly jednorázové.

Co je to akupunkturní bod?

Akupunkturní bod je přesně dané místo na těle. Takový bod najdeme buď přímo na meridiánu určitého orgánu nebo to může být tzv.extrabod, který leží mimo základní dráhy. Akupunkturní body mají další členění a můžeme se setkat s různými označeními bodů – body sběrné, poplašné, body pěti přehrad atd.

Jak se dají ovlivňovat akupunkturní body bez jehliček?

Ke stimulaci akupunkturních bodů máme širokou paletu nástrojů. Na akupunkturní body samotné nebo celé dráhy můžeme mimo použití jehliček působit například Tuina masáží, moxou, baňkami, guashou, akupresurou. Každá tato metoda má svou specifickou přidanou hodnotu a indikaci, kdy ji využít.