Pro koho je čínská medicína vhodná?

čínská medicína je dobrou volbou pro řešení jak chronických tak akutních stavů. Čínská medicína je vhodná pro ty, kteří vidí smysl v systematické péči o své zdraví a chtějí se o své tělo starat. Pro ty, kteří se chtějí věnovat prevenci. Metody TCM jsou schopné pomoci dětem i dospělým.

Čínská medicína Praha 5

Čínská medicína

představuje celostní a pečlivě propracovaný způsob péče o zdraví člověka. Metody terapie čínské medicíny jsou prověřené tisíci letou tradicí a odzkoušené miliony lidí po celém světě. Pilíře TCM jsou akupunktura, byliny, baňky, moxa, tuina masáž, dietetika

Vstupní vyšetření dle TCM

v čínské medicíně je vstupní vyšetření neboli diagnostika klíčové pro nastavení vhodného postupu terapie a léčby. Ptám se na otázky, které Vám možná ještě nikdo nepoložil. V rámci vstupní diagnostiky projdeme postupně celé tělo. A budeme si povídat podrobně o tom, co Vás trápí. Cílem diagnostiky je komplexně zmapovat celkový stav a zjistit příčinu nemoci/problému.

Akupunktura

či stimulace akupunkturních bodů je známá technika ovlivňování zdraví člověka ale i zvířat. Předpokladem pro dobré fungování těla je vzájemná harmonie a rovnováha mezi jednotlivými orgány. Právě akupunktura nebo třeba moxa k této rovnováze napomáhají.

Tuina a Chi Nei Tsang masáž

Tuina masáž a Chi Nei Tsang masáž břicha stejně jako ošetření jizev mají své významné místo v terapeutických postupech tradiční čínské medicíny. Tuina a Chi Nei Tsang masáže jsou energetickým ošetřením těla, napomáhají k správné cirkulaci Qi. Jsou vhodné pro ošetření jizev, při chronických či akutních bolestivých stavech - pohybový aparát, bolestivá menstruace, při problémech se zácpou. Tuina i Chi Nei Tsang jsou i významné relaxační techniky, které mají přesah na psychiku.

Baňkování

Baňky působí stejně jako Tuina na jednotlivé akupunkturní body, ale i celé akupunkturní dráhy. Můžeme se setkat s aplikací statických nebo pohyblivých baněk. Obě tyto techniky mají své opodstatnění a terapeutický význam. Baňky dokáží stimulovat tělo směrem k jeho výživě, tonizaci a doplňování jednotlivých orgánů. Tím účinně přispívají k harmonizaci a rovnováze mezi orgány. Pohyblivé baňky v oblasti zad – dráhy močového měchýře mají přesah na většinu orgánů lidského těla. Zajišťují obnovení cirkulace Qi, krve.

Moxování

Účinků moxování lze využít při dlouhodobém budování zdraví. Velkou výhodou moxy stejně tak Gua Sha ošetření je to, že jej může každý provádět v klidu domova. Díky systematickému moxování dokážeme posilovat organismus a připravit ho na jednotlivé sezóny. Moxování je vhodné jak pro případy problémového pohybového aparátu (tenisový loket, bolest beder, ztuhlosti krku). Stejně tak v momentech, kdy ženy trápí bolestivá menstruace nebo mají problémy s otěhotněním či ztrátou libida.

FAQ

Čínská medicína v otázkách a odpovědích

Meridián je jedno z označení akupunkturní dráhy. Můžeme si jej představit jako jedno z vláken na pavučině. Na tomto vlákně pak sedí kapky rosy a to jsou akupunkturní body. Lidské tělo je pak stejně jako pavučina protkáno těmito vlákny. Každý meridián má svůj počáteční a koncový bod. Máme meridiány takzvaných řádných a mimořádných drah. Každý orgán má svou dráhu. Akupunkturní dráhy jsou ve většině případů párové. To znamená, že například dráha plic vede na levé i pravé ruce. 

Akupunkturní bod je přesně dané místo na těle. Takový bod najdeme buď přímo na meridiánu určitého orgánu nebo to může být tzv.extrabod, který leží mimo základní dráhy. Akupunkturní body mají další členění a můžeme se setkat s různými označeními bodů – body sběrné, poplašné, body pěti přehrad atd.

Akupunktura je léčebný, terapeutický nástroj tradiční čínské medicíny. Při akupunktuře se aplikují do těla jehličky, které mají za úkol ovlivňovat tok energie v daném místě, dráze nebo orgánu. Pomáhají jednak doplňovat – posilovat tělo nebo naopak upravovat stavy nedostatku či rozrušovat stagnace a bolestivé blokády. 

Ke stimulaci akupunkturních bodů máme širokou paletu nástrojů. Na akupunkturní body samotné nebo celé dráhy můžeme mimo použití jehliček působit například Tuina masáží, moxou, baňkami, guashou, akupresurou. Každá tato metoda má svou specifickou přidanou hodnotu a indikaci, kdy ji využít.

Délka trvání akupunktury závisí na konkrétním provedení, resp. na tom, jaký cíl terapií sledujeme. Obvykle se jehličky provádějí buď jednostranně nebo oboustranně a doba trvání jednoho ošetření je zhruba 20 min. Existují také akupunkturní techniky, které jsou výrazně kratší nebo naopak delší. Vždy závisí na konkrétním posouzení stavu a situace konkrétního člověka.

Akupunkturu můžeme použít jak pro chronické stavy, tak jako prevenci a způsob péče o dlouhodobé zdraví. Prakticky můžeme doporučit akupunkturu pro bolestivé stavy – například migrény, problémy pohybového aparátu, menstruační bolesti. Také pro stavy vyčerpání – únavy fyzické i psychické. Problémy s trávením nebo plodností. Obecně řečeno akupunktura pomáhá harmonizovat tělo a jeho orgány a napomáhá navracet se ke zdraví.

Aplikace akupunkturních jehliček se dá využít jako metoda, která tělo vyživuje – u stavů nedostatku nebo drenuje – u stavů nadbytku. 

Akupunktura umí řešit jak problémy fyzického těla, tak psychiku.

Díky vytvoření podtlaku můžeme baňkami působit jak na kůži, lymfatický potažmo imunitní systém. Čínskou terminologií řečeno pracujeme při baňkování s koloběhem Qi, krve, ovlivňujeme Wei Qi, rozrušujeme stagnace a blokády (bolestivé stavy). Dále pomocí baněk dokážeme z těla vylučovat patogeny a regulovat jednotlivé meridiány a orgány. Dle techniky provedení se odvíjí způsob působení na lidské tělo – tonizující či disperzní účinky baněk

Jak již bylo zmíněno použití baněk má široký záběr. Baňkování jako účinnou techniku můžeme zvolit u případů, kdy potřebujeme řešit bolestivé stavy (pohybový aparát, bolesti hlavy). Chceme stimulovat krevní oběh a fungování lymfatického či imunitního systému.  Potřebujeme podpořit dýchací systém nebo problémy s trávením a vylučováním (například zácpy). Dále u psychosomatických problémů. Své místo mají baňky také v ošetření kosmetickém – pomoc při boji s celulitidou ale i jako podpora při hubnoucích programech.

Baňky ovlivňují krevní oběh (díky působení nízkého tlaku na pokožku) dochází k zvyšování průtoku krve v žilách a tepnách. Napomáhá tak k lepšímu prokrvování a vyživování jednotlivých částí těla.

Baňkování také aktivuje činnost lymfatického systému a procesu vylučování toxických látek z organismu. Tonizuje pokožku a napomáhá k vylučování externích patogenů z těla. 

V klasických textech se říká: “Nic nepohne Qi a krví rychleji než baňkování”.

Po ošetření baňkami se mohou na kůži objevovat různě veliké a barevné “fleky”. Intenzita zbarvení kůže je odvislá od síly a intenzity ošetření. To znamená, jak velký podtlak byl na kůži vytvořen a jak dlouho ošetření trvalo. Také je důležité sledovat cíl, který byl stanoven na začátku baňkování. Při některých metodách aplikace baněk může tedy docházet k výraznému zabarvení kůže ve škále červená až černá. Tyto skvrny také vypovídají o tom, jak velká blokáda je v daném místě. Skvrny samovolně z kůže mizí v řádech dnů či týdne – dle intenzity zbarvení. Barevné změny na kůži jsou především u použití baněk, kdy silně dispergujeme patogen z těla či výrazně rozrušujeme lokální blokádu. U pohyblivých baněk s tonizačním záměrem použití tyto skvrny zpravidla nevznikají.

Pozitivních účinků hub využívá čínská medicína ve fytoterapii. Vitální houby jsou běžnou součástí bylinných směsí a receptur. Mezi nejznámější z nich patří Reishi – lesklokorka, Cordyceps – housenice. Možnost užití hub je široké. Hodí se v případech, kdy chceme stimulovat činnost imunitního systému. Potřebujeme pomoci napravit cirkulaci tekutin v organismu. Či podpořit vitalitu a energii atd. Houby je dobré užívat 2 až 3 měsíce. 5 dní v týdnu a dva dny nechat pauzu. Pro lepší využitelnost hub je dobré přidávat k nim vitamin C. 

Na našem trhu můžeme najít širokou nabídku produktů z hub. Ve své praxi se mi ověřily poctivé výrobky od české společnosti MycoMedica a YaoMedica. 

Každý zásah do těla po sebě zanechá stopy, ať už fyzické nebo emocionální.

Představme si lidské tělo, které je doslova protkáno energetickými akupunkturními dráhami.

V momentě kdy dochází k narušení energetického toku mechanickým zásahem v podobě úrazu, trhliny, řezu aj., může následně docházet k problémům s tím spojeným.

Ať už to jsou problémy s citlivostí nebo bolestivostí v dané oblasti nebo nepříjemnými pocity či špatným hojením.

Nemusí se vždy jednat pouze o fyzické symptomy. Často se objevují i psychické spojitosti v souvislosti s určitou jizvou.

Ošetření jizvy napomáhá k napravení správného toku Qi v dané oblasti a regeneraci poškozené tkáně.

Hlava, uši a obličej jsou další části těla, kde se setkává a vede mnoho akupunkturních drah.

Ucho je stejně jako chodidlo samostatný mikrosvět našeho těla.

Masáží hlavy a uší, obličeje dochází k uvolnění, prokrvení celé této oblasti, rozproudění volného toku energie a harmonizace.

Zároveň se jedná o velmi příjemnou, jemnou a uvolňující techniku, která Vám pomůže vypnout a zrelaxovat se po náročném dni v práci nebo doma.

Masáž hlavy a uší také přispívá k uvolnění při migrénách a opakujících se bolestech hlavy.

Masáž břicha má svůj velký terapeutický význam u dvou častých problémů. A to jsou problémy s bolestivou menstraucí a problémy se zácpou.

V případě bolestivých měsíčků pomáhá jemná masáž břicha uvolnit a rozproudit tok energie v celé oblasti břicha a podbřišku, zároveň dochází k významnému prohřátí a zklidnění.

Menstruační bolest se takto dá ideálně v kombinaci s ostatními technikami výrazně zmírnit.

V případě zácpy je důležité stimulovat pohyb střev a rozproudit stagnace, které brání odchodu stolice. Případně pomoci k uvolnění nahromaděných plynů.

Gua Sha masáž představuje ošetření jednotlivých akupunkturních bodů či drah za pomocí použití kvaša destičky nebo rolleru.  Cílem takového ošetření je dle tradiční čínské medicíny napomoci rozproudit tok Qi. Západním pohledem zprůchodnit prokrvení a oběh lymfy.

Pro dlouhodobé zdraví je klíčové, aby v těle nebyly blokády a stagnace. Právě ony způsobují bolestivé stavy pohybového aparátu nebo zapříčiňují akumulace horka v organismu. To se dále rozvíjí do dalších patologií. 

Cílem ošetření Gua Sha tedy je zachovat volný tok Qi, vypudit z těla patogeny typu chlad nebo vítr, odstranit blokády. 

Gua Sha je oblíbenou technikou používanou nejen v Číně ale i dalších zemích. Své místo má jak v prevenci tak při řešení již vzniklých problémů. 

Primárně se Gua Sha používá na zmírnění bolestivých stavů pohybového aparátu. 

Velmi úspěšně se včas dá použít Gua Sha ošetření při stavech začínajících viróz. Díky takovému ošetření dochází terapeuticky k tzv. vypuzení chladu a větru z těla.

Další možností uplatnění efektu působení Gua Sha je kosmetické ošetření obličeje. Kde je hlavním úkolem pomoci zpomalit proces přirozeného stárnutí pokožky, vyhlazování vrásek a zajištění přirozeného toku Qi/lymfy/krve v dané oblasti.

Obličejová neboli kosmetická Gua Sha se těší v současné době velké oblibě. Je to dáno také tím, že samotné provedení Gua Sha je poměrně jednoduchou procedurou, kterou je možné zvládnout bez problémů i v domácích podmínkách.

Smyslem takového ošetření je zajištění přirozeného toku Qi a lymfy v oblasti obličeje, krku, dekoltu. Díky tomu přispíváme k dostatečné výživě, prokrvení a zároveň stimulujeme důležité akupunkturní body na obličeji. Při pravidelném provádění takové procedury napomáháme k vyhlazování vrásek, pečujeme smysluplně o pokožku a jako přidanou hodnotu můžeme vnímat i relaxační rozměr Gua Sha techniky. 

Gua Shu jako rozhýbávací a stimulační techniku je možné a účelné kombinovat s baňkami. Ať už statickým či pohyblivým provedením baněk.

Efektivní je také spojení s tzv.moxováním – prohříváním akupunkturních drah nebo jednotlivých bodů. Kdy vedle dispergování drah/bodů (vypouštění) moxou následně tonizujeme neboli doplňujeme. Díky tomu pečujeme o žádoucí rovnováhu v těle. 

Čínské bylinky se v terapii využívají klasicky v podobě odvarů (nejsilnější možná varianta fytoterapie), kapslí, tablet (wanů) případně tinktur. 

 

 

Tradiční čínská medicína Praha 5 byliny

- Marie Týblová-

Čínská medicína Praha 5

Máte-li nějaký dotaz, ráda Vám na něj odpovím...

tradiční čínská medicína Praha 5 Kotlářka, Marie Týblová

Čínská medicína Praha 5