Techniky tradiční čínské medicíny - baňkování

Baňkování  má široký záběr využití v praxi čínské medicíny a také ve fyzioterapii. Baňky pomáhají ulevovat při stavech bolesti – migrény, bolesti pohybového aparátu ale i v případech dýchacích či kožních nebo psychických obtíží.

Dalším možným uplatněním je aplikace baněk jako kosmetického nástroje – práce s problematickými partiemi. 

Můžeme se setkat s provedením statických či pohyblivých baněk.

Použití baněk v otázkách a odpovědích

čínská medicína pod drobnohledem

Co je baňkování?

Baňkování jako terapeutický nástroj je známo tisíce let. Jedná se o jednoduchou, bezpečnou a účinnou metodu, jak působit na lidské tělo. Baňkování se provádí pomocí skleněných nebo plastových baněk. Jde o práci s podtlakem. 

Jak fungují baňky?

Díky vytvoření podtlaku můžeme baňkami působit jak na kůži, lymfatický potažmo imunitní systém. Čínskou terminologií řečeno pracujeme při baňkování s koloběhem Qi, krve, ovlivňujeme Wei Qi, rozrušujeme stagnace a blokády (bolestivé stavy). Dále pomocí baněk dokážeme z těla vylučovat patogeny a regulovat jednotlivé meridiány a orgány. Dle techniky provedení se odvíjí způsob působení na lidské tělo – tonizující či disperzní účinky baněk. 

Baňkování Praha 5 Kotlářka, Marie Týblová

Jaké jsou účinky baňkování a na co je dobré?

Jak již bylo zmíněno použití baněk má široký záběr. Baňkování jako účinnou techniku můžeme zvolit u případů, kdy potřebujeme řešit bolestivé stavy (pohybový aparát, bolesti hlavy). Chceme stimulovat krevní oběh a fungování lymfatického či imunitního systému.  Potřebujeme podpořit dýchací systém nebo problémy s trávením a vylučováním (například zácpy). Dále u psychosomatických problémů. Své místo mají baňky také v ošetření kosmetickém – pomoc při boji s celulitidou ale i jako podpora při hubnoucích programech.

Baňky ovlivňují krevní oběh (díky působení nízkého tlaku na pokožku) dochází k zvyšování průtoku krve v žilách a tepnách. Napomáhá tak k lepšímu prokrvování a vyživování jednotlivých částí těla.

Baňkování také aktivuje činnost lymfatického systému a procesu vylučování toxických látek z organismu. Tonizuje pokožku a napomáhá k vylučování externích patogenů z těla. 

V klasických textech se říká: “Nic nepohne Qi a krví rychleji než baňkování”.

Co znamenají "fleky" po baňkách?

Po ošetření baňkami se mohou na kůži objevovat různě veliké a barevné “fleky”. Intenzita zbarvení kůže je odvislá od síly a intenzity ošetření. To znamená, jak velký podtlak byl na kůži vytvořen a jak dlouho ošetření trvalo. Také je důležité sledovat cíl, který byl stanoven na začátku baňkování. Při některých metodách aplikace baněk může tedy docházet k výraznému zabarvení kůže ve škále červená až černá. Tyto skvrny také vypovídají o tom, jak velká blokáda je v daném místě. Skvrny samovolně z kůže mizí v řádech dnů či týdne – dle intenzity zbarvení. Barevné změny na kůži jsou především u použití baněk, kdy silně dispergujeme patogen z těla či výrazně rozrušujeme lokální blokádu. U pohyblivých baněk s tonizačním záměrem použití tyto skvrny zpravidla nezvnikají.

Co je to krvavé použití baněk?

Krvavé baňkování je speciální technika užití baněk. Kdy na místě, kde je přikládána baňka nejdříve použijeme jehlu a uděláme několik vpichů do kůže. Na to samé místo poté přiložíme baňku a vytvoříme podtlak. Dochází k malému lokálnímu krvácení. Krvavé baňkování je velmi účinná metoda, když potřebujeme z těla rychle odvést významnou horkost. Své uplatnění tak má například u závažných stavů ekzémů.